+32 (0)9 384 14 25
info@elektrovanassche.be

Portswitching op de Telenet HGW

Telenet & Base Center Zingem (Kruisem)

Portswitching op de Telenet HGW

Sinds de release van zondag 8/12/2019 is de portforwarding mogelijkheid via “Mijn Telenet” een beetje uitgebreider geworden.

Eerst en vooral is deze uitgebreid naar 30 lijntjes in plaats van de vroegere 10, en er is ook bijgekomen dat je aan portswitching kan doen. Wat wil zeggen dat je via een poort naar een andere poort kunt doorverwijzen.

Extern kan je dan bijvoorbeeld ingeven publiek IPadres:9000 maar je wordt doorverbonden naar intern IPadres 192.168.0.80:poortnummer 80. Als je poortnummer 9002 ingeeft wordt je doorverwezen naar 192.168.0.85 poortnmmer 80. Je kan dus meerdere malen naar eenzelfde poortnummer verwijzen op een verschillend intern IP adres wat vroeger niet mogelijk was.

Hoe geef ik bovenstaand in bij “Mijn Telenet”?
Daarvoor klik je op lijn bijvoegen. Geef je het interne IP adres in:192.168.0.80. Geef je als externe beginpoort 9000 in en externe eindpoort 9001 en interne beginpoort 80.
Vervolgens doe je hetzelfde met IPadres 192.168.0.85 en externe beginpoort 9002, externe eindpoort 9003 en terug interne beginpoort 80
Bij beiden aanduiden TCP, UDP of beiden en Actief zetten. Als laatste op opslaan klikken.

Zo ziet het er mogelijks uit. Een enkele poort lukt nog niet wegens een vermoedelijke bug die zal opgelost worden in de nabije toekomst.

Tags: , , ,